Vápenná pecPiec wapienniczy znajduje się ok. 2 km od miejscowości Leskovec. Wybudowany w roku 1912 z grubego kamienia łupkowego do wypalania skał wapiennych, wewnątrz jest obłożony ceglą, ma ściany szerokie na 1 metr, jego wysokość i szerokość to ok 4 metry.

Z wapiennika korzystano przez stulecia zarówno w celach budowlanych jak i do bielenia pościeli. Piec służył również dla huty w Roudnu. Piec posiadał ruszt, pod którym paliło się drzewem, natomiast u góry pieca kładło się skałę wapienną. Proces palenia trwał ok 24 godziny, do momentu kiedy ustał dym, następnie wapno ważono klientom. W roku 2001 piec został zrewitalizowany przez członków Klubu „Za stary Bruntal” i udostępniony. Obecnie piec należy do zabytków techniki.