Na obszarze Mikroregionu Śląska Harta znajduje się kilka zabytkowych drzew zapisanych  w Centralnym spisie ochrony przyrody (ÚSOP).

Bruntál

Dąb w Bruntalu – dąb szypułkowy (Quercus robur)

 • ogłoszony 17 października 2004 r.
 • rośnie na trawiastej wysepce w polach, za Bruntalem w kierunku na Vaclavov, a dokładniej po prawej stronie drogi polnej przy byłej rafinerii prowadzącej do Uhlířskiego szczytu
 • monumentalne drzewo z szeroką, parasolowatą koroną, obwód pnia ma aż 479 cm, wysokość drzewa to 14,5 metra, wysokość korony wynosi 13 metrów, szerokość korony 18,5 metra, wiek drzewa oszacowano na 200 lat
 • kandydaturę drzewa do tytułu pomnika przyrody zgłosili członkowie Klubu czeskich turystów

Aleja na Uhlířský szczyt – 280 lip drobnolistnych  (Tilia cordata)

 • ogłoszona 16 marca 1973 r.
 • składa się z alei głównej o szerokości 12 metrów i dwóch bocznych alei szerokich na 4 metry każda
 • o posadzeniu drzew zdecydował krzyżak Maxmilián Xaver z Riedheimu (sadzenie drzew przebiegało w latach 1766-1770)
 • aleja zaczyna się na JV stoku Uhlirskiego szczytu i na długości 1140 metrów rozpościera się po lekkim łuku na sam szczyt gdzie płynnie nawiązuje do fasady kościoła (trzy skrzydła alei dokładnie nawiązują do trzech wejść do kościoła)
 • najstarsze egzemplarze mają nawet 240 lat i mają średnicę pnia 220 cm.

Dub u BruntáluLipová alej na Uhlířský vrch

 

Lomnice

Lomnicka lipa – lipa drobnolistna (Tilia cordata)

 • ogłoszona 16 marca 1973 r
 • rośnie w miejscowości przy głównej drodze koło domu nr 9
 • wysokość drzewa to 29 metrów, obwód dnia 578 cm

Mezina

Lipa przy kogucie – lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)

 • ogłoszona 31 marca 2004 r.
 • obwód pnia o wysokości 130 cm wynosi 441 cm
 • monumentalna korona jest szacownej wysokości 25 metrów, przy czym cała lipa sięga wysokości 27 metrów a szerokość korony wynosi 20 metrów
 • lipa rośnie na wolnej przestrzeni przed byłą leśniczówką na górnym końcu wsi
 • wiek lipy prawdopodobnie odpowiada wiekowi budynku przy którym rośnie zapewne od 1847 roku. 

Dąb przy Słowakach – dąb szypułkowy (Quercus robur)

 • ogłoszony 3 kwietnia 2004 roku
 • mieści się po lewej stronie drogi z gospodarstwa p. Słowaków
 • ma gęstą i szeroką koronę dzięki której prezentuje się malowniczo
 • obwód pnia wynosi 292 cm, drzewo sięga wysokości 14 metrów z czego korona jest wysoka na 12 metrów a szeroka na 22.
 • Wiek drzewa szacuje się na 150-200 lat

Zwyczajny w Mezinie – klon zwyczajny  (Acer platanoides)

 • ogłoszony 27 lutego 2002 r.
 • mieści się w rogu posesji nr 122
 • wysokość drzewa wynosi 29 metrów, obwód pnia 386 cm

Klon w Mezinie – klon zwyczajny (Acer platanoides)

 • ogłoszony 24 września 2005 r.
 • znajduje się na łące w zatoczce koło kościoła
 • wysokość drzewa to 26 m, obwód pnia wynosi 320 cm

Dub u SlovákůKlen v Mezině

Mléč v Mezině

Razova

Lipa w Razovej – lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)

 • ogłoszona 28 września 2005 r.
 • mieści się przy schodach kościoła pw. Św. Michała
 • wysokość drzewa to 24 m, obwód pnia 373 cm