Razovské tufityJednostopniowe ściany kamieniołomu są wyeksponowane na południowym stoku lewego brzegu zapory Śląska Harta, 400 m na zachód od południowej strony wsi Razova. Do pomnika nie prowadzą żadne tablice informacyjne, w pobliżu przebiega ścieżka rowerowa wokół jeziora Śląska Harta.

Obszar katastralny

Wysokosć nad poziomem morza

Wymiary

Ogłoszono

Razová

530-540 m n.p.m.

1,06 ha

1997

 

Obszar chroniony został wyznaczony na opuszczonej już części kamieniołomu, który został założony jako element tzw. Piroklastycznego kompleksu razovskiego. Jest to jedyna pozostałość po najmłodszej ścianie wulkanicznej w całym morawskośląskim regionie. Wydobywcie w tym miejscu odbywało się od średniowiecza, o czym świadczy wykorzystanie tufu w odnalezionych w okolicy szczątkach historycznych budynków. Ze skały robiono przeróżne produkty takie jak balie, koryta, schody, mosty, futryny, słupy ogrodowe i drogowe, kamienie młyńskie, nagrobki, cokoły, fundamenty. Została również wykorzystana przy budowie kazamatów twierdzy w Ołomuńcu, ozdabia arkady zamku w Bruntalu i kościoła w Opawie, jej ślady możemy dostrzec również na plebanii i w kościele w Razovej jak również na fasadach niektórych domów. 

 Razovské tufity

 Razovské tufityRazovské tufity - detailRazovské tufity