Logo AOPK ČRAgencja ochrony środowiska i krajobrazu Republiki Czeskiej w grudniu 2006 roku ukończyła projekt VaV 620/20/03 pn. „Optymalizacja sieci małych obszarów będących pod szczególną ochroną w Republice Czeskiej”. Efekty projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska. W projekcie zostały ujęte dwa pomniki przyrody z terenów Mikroregionu Śląskiej Harty. Do projektu zostały włączone dwa obszary z terenu Mikroregionu Śląska Harta.

W projekcie „Optymalizacja sieci małych obszarów będących pod szczególną ochroną w Republice Czeskiej dokonano analizy przedstawicieli biotopów przyrodniczych w dotychczasowej sieci obszarów chronionych w odniesieniu do Specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOOS). Na podstawie tejże analizy opracowano naukowy plan uzupełnienia powstającej sieci małych obszarów będących pod szczególną ochroną (MOBPSO) o nowe obszary, w których występują rzadkie siedliska, dotychczas nie dość dobrze chronione, biotopy niezwykle reprezentacyjne, ewentualnie siedliska wyjątkowe z punktu widzenia regionalnej zmienności. Sporządzony wykaz propozycji obszarów z wartościowymi biotopami, które znajdują się poza granicami Parków Narodowych oraz Obszarów Chronionych został przekazany urzędom wojewódzkim i jednostkom wojskowym, którym posłuży w przygotowaniu nowo ogłoszonych małych obszarów będących pod szczególną ochroną a występujących na ich terytoriach.

Lomnice u Rýmařova

Nazwa miejsca:

Lomnice u Rýmařova

Gmina katastralna:

Lomnice u Rýmařova

Powierzchnia miejsca:

18,557 ha

Rodzaj miejsca:

Miejsce biotopowe

Współrzędne miejsca:

17° 25' 9'' v. d.  49° 51' 56'' s. š.

Wysokość nad
poziomem morza:

588 - 654 m n. m.

Pomysłodawca:

Kamila Filipová

 

Położenie:

Podgórskie łąki pomiędzy torami kolejowymi a wsią Lomnice u Rýmařova.

Louky u Tylova

Nazwa miejsca: Louky u Tylova

Gmina katastralna:

Břidličná, Tylov, Valšov

Powierzchnia miejsca:

24,6982 ha

Rodzaj miejsca:

Miejsce biotopowe

Współrzędne miejsca:

17° 25' 55'' v. d.  49° 55' 12'' s. š.

Wysokość nad
poziomem morza:

506 - 520 m n.p.m.

Pomysłodawca:

Kamila Filipová

Położenie:

Kompleks łąk przy młynie w Tylovie, znajduje się ok 1,3 km od miejscowości Valosov w gminie Bruntal