Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Slezská Harta (dále jen „svazek“) je založen ve smyslu ust. § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Název svazku: Mikroregion Slezská Harta

Zastoupený: Ing. Josefem Havlíkem, předsedou svazku

IČ: 71193821

Sídlo svazku: Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

Číslo účtu: 86-6966140287/0100

Datum registrace: 3.11.2003

Spisová značka: VV/13646/2006/Böh

Registrační číslo: R 129/03

 

Cíle a účel svazku

 

Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí v okolí vodní nádrže Slezská Harta a realizuje společné cíle na základě priorit stanovených tímto svazkem, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

 

Předmět činnosti svazku

 

Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se

 

Orgány svazku

 

Orgány svazku jsou členská schůze, předseda, dva místopředseda a revizní komise.

Předseda svazku
 Ing. Josef Havlík, starosta obce Moravskoslezský Kočov

1. Místopředseda svazku
 Bedřich Buťák, starosta obce Leskovec nad Moravicí

2. Místopředsda svazku  
Bc. Martin Henč, 2. místostarosta města Bruntál  
   

 

Předseda nebo jím pověřený zástupce zastupuje svazek obcí navenek.

Revizní komise

Daniela Skotnicová, starostka obce Staré Heřminovy

Miroslav Prchlík, starosta obce Dlouhá Stráň

Ing. Pavel König, starosta města Horní Benešov