Milotice nad Opavou

ZnakMilotice nad Opavou (německy Milkendorf, původně Milotdorf) se nachází asi 4 km východně od Bruntálu. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 509 m.

 

 

Rozloha katastrálního území: 1 918 ha (k. ú. Milotice n. Opavou, k. ú. Jelení u Bruntálu)
Počet obyvatel: 426 (1.1.2010)

Pohled na Milotice

Historie

První zmínka o vlastních Miloticích i vedlejším Jelení, dnes místní části Milotic, je z roku 1288, kdy obě obce patřily městu Hornímu Benešovu a vlastnil je Beneš z Branice. Milotice, německy Milkendorf, původně však Milotndorf, získaly své jméno podle svého zakladatele Miloty z Dědic z rodu Benešiců. V roce 1377, kdy bylo děleno knížectví opavské mezi syny Mikuláše II., připadly obě vsi k dílu krnovskému.

Milotice již roku 1453 byly uváděny jako pusté, Jelení bylo zničeno až uherskými vojsky Matyáše Korvína při jejich tažení do Slezska v roce 1474. Pusté Jelení předala krnovská kněžna Barbora bratrům Mikulášovi, Bernardovi a Hynkovi z Vrbna: Jelení, které pánové z Vrbna koncem 16. století obnovili, bylo až do roku 1850 součástí panství bruntálského.

Milotice počátkem 15. století získal majitel Lichnova Hanuš Lichnovský z Voštic a již roku 1508 je obnovil. V roce 1622 koupili Milotice jako součást zcela zadluženého lichnovského statku krnovského knížectví, které vlastnili Lichtenštejnové. Po zrušení panství a vrchnostenské správy v polovině 19. století byly Milotice i Jelení začleněny do okresu Bruntál, v roce 1959 pak byly obě obce sloučeny.

Tradiční způsob obživy

V obou podhorských zemědělských obcích vzniklo od počátku 20. století několik podniků: v Miloticích to byla tkalcovna a barvírna látek a továrna na laky Trion, v Jelení tkalcovna lněného a bavlněného zboží a cihelna.

Historické budovy, památky a pamětihodnosti

Farní kostel Nanebevzetí P. Marie v Jelení (postavený v letech 1675–1676)

Hřbitovní kaple Nanebevzetí P. Marie v Miloticích (z roku 1888)

Socha sv. Jana Nepomuckého

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sport

Fotbalové hřiště, cykloturistická trasa, víceúčelový sál (možnost hraní badmintonu), antukové hřiště na tenis, volejbal a nohejbal (Sport penzion Eva)

Každoročně pořádané akce

Svěcení košíků  na velikonoční svátky – pravoslavný zvyk; setkání se seniory, maškarní ples dětí, hasičský ples, Mikulášská nadílka, divadelní představení s dětmi, vítání občánků, dětský den, vystoupení pěveckých sborů, cimbálovky; Turnaj v kopané o pohár starosty obce, Turnaj v malé kopané O zlaté trencle, hasičská soutěž Memoriál Rudolfa Gony, BB CUP v badmintonu jednotlivců, VIP turnaj badmintonu dvojic

Oficiální stránky obce:

www.miloticenadopavou.cz

Moravskoslezský kraj - logo

Dnes
Za týden
Za měsíc
celkem
1170
5106
55545
2553047

Přehrada Slezská Harta, se svými přírodními krásami, má díky společnému úsilí místních samospráv,
kraje a soukromých investorů ambice rozvinout se v turistickou oblast středoevropského významu.

 

Webová stránka Turistického informačního centra Slezská Harta | Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.