Bílčice

BílčiceObec Bílčice (německy Heidenpiltsch nebo Maiwald) je středně velká zemědělská obec na pravém břehu Moravice. Rozkládá se v pěkném prostředí 15km na jihovýchod od města Bruntálu.

Rozloha katastrálního území: 2 433 ha

Počet obyvatel: 244 (ke dni 25. 3. 2010

Historie

První zmínka je z roku 1410, kdy obec daroval Petr z Kravař a Plumlova městečku Dvorce. V této listině jsou Bílčice nazývány "villa Bilczicze". Již v roce 1715 postihla Bílčice morová epidemie, které podlehla řada obyvatel. V roce 1778 byla obec hlavním stanem císařské armády. Od roku 1949 patří obec k okresu Bruntál. Součástí Bílčic je malá zemědělská obec Majůvka. První písemná zmínka je z roku 1397, kdy byla obec připsána k hradu Šterneku. Dříve čistě německá obec se zákupní rychtou připadla roku 1692 ke Karloveckému panství. V roce 1865 byla poničena požárem.

Historická fotka Bílčic

Historické budovy, památky a pamětihodnosti

kostel sv. Markéty - barokní farní kostel z roku 1781(probíhaly úpravy v 19. stol.)

budova staré školy - barokní budova z konce 18. století

Tradiční způsoby obživy

Již v roce 1852 vznikla v této zemědělské obci textilní továrna - původní prádelna lnu byla v roce 1895 přeměněna na výrobu stuh a prýmků a následné opět ve tkalcovnu, ve které její majitel Rudolph zaměstnával až 400 lidí. Vedle této továrny byly v obci mlýny i pily a v okolí obce lomy. Po druhé světové válce v obci nadále pracovaly dva lomy a továrna. Po jejím zrušení se staly Bílčice čistě zemědělskou obcí.

Oficiální stránky obce:

www.bilcice.cz

Moravskoslezský kraj - logo

Dnes
Za týden
Za měsíc
celkem
1170
5106
55545
2553047

Přehrada Slezská Harta, se svými přírodními krásami, má díky společnému úsilí místních samospráv,
kraje a soukromých investorů ambice rozvinout se v turistickou oblast středoevropského významu.

 

Webová stránka Turistického informačního centra Slezská Harta | Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.