Nemovité kulturní památky
Farní kostel sv. Michala s areálem
památkou od: 3. května 1958
umístění: uprostřed obce
Jednolodní architektura neobyvklé šířkové dispozice se starším jádrem (pozdně renesanční věž s fragmenty sgrafita obnovená v roce 1658), postavená v letech 1793 - 1794 a empírově upravena v roce 1823. Pruská klenba a plochý strop v lodích. Další opravy v roce 1883 a v 2. polovině 20. století.