Na území Mikroregionu Slezská Harta je vyhlášeno několik památných stromů zapsaných v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP).

 

Bruntál

Dub v Bruntále - dub letní (Quercus robur)

 • vyhlášen 17. října 2004
 • roste na travnatém ostrůvku v poli za Bruntálem směrem na Václavov, přesněji po pravé straně polní cesty od bývalé obalovny  k Uhlířskému vrchu
 • mohutný strom s širokou deštníkovitou korunou, obvod kmene má neuvěřitelných 479 cm, výška stromu je 14,5 m, výška koruny 13 m, šířka koruny 18,5 m, stáří je odhadováno na 200 let
 • návrh na vyhlášení podali členové Klubu českých turistů

Alej na Uhlířský vrch - 280 lip malolistých (Tilia cordata)

 • vyhlášena 16. března 1973
 • skládá se z hlavní aleje široké 12 m a dvou bočních alejí širokých 4 m
 • o vysázení rozhodl bruntálský řádový komtur Maxmilián Xaver z Riedheimu (výsadba se uskutečnila v letech 1766 - 1770)
 • začíná na JV svahu Uhlířského vrchu a v délce 1140 metrů se vine v mírném oblouku na jeho vrchol, kde plynule navazuje na průčelí kostela (tři vyústění aleje přesně navazují na tři vchody do kostela)
 • nejstarší exempláře dosahují stáří až 240 let s průměrem kmene 220 cm

Dub u BruntáluLipová alej na Uhlířský vrch

Lomnice 

Lomnická lípa - lípa srdčitá (Tilia cordata)

 • vyhlášena 16. března 1973
 • roste v obci u hlavní silnice u domu čp. 9
 • výška stromu činí 29 m, obvod kmene 578 cm

Mezina 

Lípa u Kohoutů - lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

 • vyhlášena 31. března 2004
 • obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí je 441 centimetrů
 • mohutná koruna má výšku úctyhodných 25 metrů, přitom lípa samotná dosahuje výšky 27 metrů a šířka koruny je 20 metrů
 • lípa roste na volném prostranství před bývalou lesovnou na horním konci obce
 • věk lípy pravděpodobně odpovídá stáří přilehlé budovy a roste tedy zřejmě od roku 1847

Dub u Slováků - dub letní (Quercus robur)

 • vyhlášen 3. dubna 2004
 • nachází se po levé straně komunikace ze statku u Slováků
 • má hustou a širokou korunu a celkově působí malebně
 • obvod kmene je 292 centimetrů, strom dosahuje výšky 14 metrů, z toho koruna je vysoká 12 a široká 22 metrů
 • stáří stromu je odhadováno na 150 až 200 let

Mléč v Mezině - javor mléč (Acer platanoides)

 • vyhlášen 27. února 2002
 • nachází se v rohu zahrady u čp. 122
 • výška stromu je  29 m, obvod kmene je 386 cm

Klen v Mezině - javor klen (Acer pseudoplatanus)

 • vyhlášen 24. září 2005
 • nachází se na louce v zatáčce u kostela
 • výška 26 m, obvod kmene 320 cm

Dub u SlovákůKlen v MeziněMléč v Mezině

Razová 

Lípa v Razové - lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

 • vyhlášena 28. října 2005
 • nachází se u schodů ke kostelu sv. Michala
 • výška 24 m, obvod kmene 373 cm