Historie projektu

Projekt cyklostezky Střecha Evropy se v Mikroregionu Slezská Harta začal připravovat již v roce 2008, kdy vznikla první studie proveditelnosti a také podklady pro dokumentaci pro ohlášení stavby. Záměrem bylo zpracovat dokumentaci odpovídající podmínkám ROP pro NUTS 2 Moravskoslezsko, prioritní osa 1 Doprava, oblast podpory 1.1.2. Pro období 2008 až 2010 byly navrženy bezpečné úseky cyklotras a cyklostezek o celkové délce 105,789 km, z které tvořily cyklostezky cca 16 km. Jednalo se o komunikace (cyklostezky) s asfaltobetonovou vozovkou širokou 3,0 metru. Skladba vozovky byla navržena s ohledem na budoucí pěší a cyklistický provoz.

V roce 2017 se Mikroregion k projektu vrátil a začal znovu pracovat na projektové přípravě, dle nových podmínek a majetkoprávních vztahů.

Projekt 2018

Záměrem projektu je:

Dopracovat Technickou studii a zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení (DUR), zajistit příslušná povolení

Vytyčit nové a atraktivnější vedení trasy po pozemcích ve vlastnictví vhodných vlastníků (ve vazbě na jednání s Povodím Odry s.p.).

Zvolený úsek je trasován následovně: Bruntál, Mezina, Dlouhá Stráň, Razová, Leskovec nad Moravicí, hráz.

Část trasy je tvořena stávajícími zpevněnými úseky z živičného povrchu a dále nově navrženými zpevněnými úseky z živičného povrchu (délka cca 20 km, šíře 3 m). Nově navržené úseky jsou vedeny vesměs po pozemcích Povodí Odry s.p. a Lesy ČR s.p.).

Trasování bude co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením. V současné chvíli není kolem přehrady žádná ucelená trasa se zpevněným povrchem, jedná se spíše o dílčí úseky (obslužné komunikace LČR apod.) Také tyto trasy nevedou blízko vodní hladiny. Tato páteřní cyklostezka bude v další fázi doplněna o cyklostezku vedoucí na protějším břehu přehrady tak, aby vznikl okruh okolo celé přehrady.

Na zpracování technické studie a dokumentace pro územní řízení bylo požádáno o dotaci z Moravskoslezského kraje.

Obě žádosti byly úspěšné a Mikroregion Slezská Harta tak získal z rozpočtu Moravskoslezského kraje finanční prostředky  na realizaci obou projektových dokumentací (projekt Cyklostezka Slezská Harta - TS a DUR - I. etapa a  Cyklostezka Slezská Harta - TS a DUR - I. etapa - II. část).

Výstupem bude kompletní technická studie (duben 2018) a následně dokumentace pro územní řízení (září 2018), která bude sloužit jako podklad pro následnou dokumentaci pro provedení stavby, vedoucí k následné fyzické realizaci akce. Ta je naplánovaná na rok 2019. Záměrem je výstavba/doplnění cyklostezky, která bude splňovat jak prvky bezpečnosti (umístění z významné části mimo hlavní silniční tahy), tak atraktivity pro turisty i obyvatele regionu. Trasování bude co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením, aby měla stezka multifunkční použití (inline brusle, kočárky, kola, koloběžky, v zimě běžky apod.). Tato páteřní cyklostezka bude v další fázi doplněna o cyklostezku vedoucí na protějším břehu přehrady tak, aby vznikl okruh okolo celé přehrady.

Informační centrum

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce
Mobil: +420 603 996 548
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poloha na mapě

Od 1.11. do 30.4.
je informační servis mimo provoz

aktuální informace naleznete na webu 
www.slezskaharta.eu

Otevírací doba

Od 1.5. do 30.6.
So, Ne, svátky  9:00   17:00
 v hlavní turistickou sezónu (od 1.7. do 31.8.)
 Pondělí až neděle 9:00  18:00 
Od 1.9. do 30.9.
So, Ne, svátky  9:00   17:00

Mikroregion Slezská Harta

Sídlo:
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

IČ:  71193821

Zastoupený:
Ing. Josef Havlík

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naši partneři