V těchto dnech se dokončuje dokumentace k I. etapě projektu Cyklostezka Slezská Harta, pracovně nazvaného Střecha Evropy.
Projekt cyklostezky Střecha Evropy se v Mikroregionu Slezská Harta začal připravovat již v roce 2008, kdy vznikla první studie proveditelnosti a také podklady pro dokumentaci pro ohlášení stavby. Bohužel se ale nepodařilo nalézt vhodný dotační titul, z kterého by se tato nákladná akce mohla financovat. Na dlouhé roky tak byl tento projekt schován „do šuplíku“.
V roce 2017 se Mikroregion Sl. Harta k projektu vrátil a začal znovu pracovat na projektové přípravě, dle nových podmínek a majetkoprávních vztahů.
Na první studii, stejně tak jako dokumentaci pro územní řízení, získal finanční podporu Moravskoslezského kraje.

 

„Jsme rádi, že MSK uznal, že projekt je natolik zajímavý a pro region z hlediska cestovního ruchu a trávení volného času důležitý, že ho podpořil individuální finanční dotací“, uvedl předseda Mikroregionu SH, p. L. Unverdorben.

A kudy připravovaná cyklostezka nakonec povede? Snahou bylo vytyčit nové a atraktivnější vedení trasy po pozemcích ve vlastnictví vhodných vlastníků, jako Lesy ČR a Povodí Odry, s.p. Cyklostezka by měla vycházet z Bruntálu, projíždět Mezinou, Dlouhou Strání, Razovou, Leskovcem nad Moravicí a „končit“ na hrázi přehrady. Dál je samozřejmě možné jet po stávajících komunikacích a dokončit tak okruh kolem Slezské Harty. Právě tato druhá strana přehrady bude předmětem následné etapy projektu.

Celá trasa tak byla navržena s cílem dostat se co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením. Samozřejmostí je se co nejvíce vyhnout hlavnímu silničnímu tahu.

Samotná realizace projektu by pak měla být zahájena na podzim roku 2019. „Doufáme, že se podaří co nejrychleji dohodnout s vlastníky pozemků, abychom zajistili stavební povolení co nejdříve a mohli tak začít projekt obratem realizovat“, uvedli shodně starostové dvou dotčených obcí, Razové a Leskovce nad Moravicí, p. Féhervári a p. Buťák.

Mikroregion Slezská Harta