Sopečná turistika

Současný reliéf  krajiny v okolí Slezské Harty je výrazně ovlivněn čtvrtohorní sopečnou činností. Oblast patří do geomorfologického celku Nízký Jeseník, který je  jedním z nejstarších geologických celků střední Evropy.


Geologicky spadá do spodního karbonu-kulm (tzv. štemberskohornobenešovský pruh). Tento kulmský masiv spočívá na devonském základě předchozích sedimentů a vulkanitů, které vznikly intenzívní sopečnou činností na dně devonského moře. V období mladších prvohor, ve starším karbonu-kulmu bylo území Nízkého Jeseníku zatopeno mělkým mořem. V této době, řeky z dnešního Hrubého Jeseníku splachovaly štěrk, písek a bahno, které se na devonském mořském dně usazovalo v několikakilometrové mocné vrstvě. Koncem prvohor byla střední Evropa postižena mohutným variským vrásněním a celý Nízký Jeseník byl vyzvednut do horských výšek.

geologie

Během druhohor po ukončení vrásnění se celá oblast stala souší a byla vystavena působení eroze a zvětrávání, za kterého terén získal parovitý reliéf.

Alpsko-karpatské vrásnění na konci druhohor a začátkem třetihor rozlámalo staré variské horstvo na kry, které se vlivem zemských sil vyzvedly nebo propadly. Nízký Jeseník byl opět vyzdvižen.

Koncem třetihor se v oblasti začala projevovat sopečná činnost. Žhavé magma vystupovalo podél kerných zlomů na povrch a dalo vzniknout jak čedičovým kupám, tak i stratovulkánům. Aktivní sopečná činnost patrně probíhala až do starších čtvrtohor.

V souvislosti s geologickými poruchami ve směru SZ-JZ se v této oblasti vyskytují naše nejmaldší sopky.  Největší jsou Velký a Malý Roudný (stratovulkány – nasypaný kužel s lávovýmu proudy) další Venušina sopka a Uhlířský vrch.

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Contacts

Information Center

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce
Mobil: +420 603 996 548
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location on the map

From 1.11. to 30.4.
information service is out of order

current information can be found on the web 
www.slezskaharta.eu

CZ final

Mikroregion Slezská Harta

Residency:
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

IČ:  71193821

Represented:
Ing. Josef Havlík

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.