V těchto dnech se dokončuje dokumentace k I. etapě projektu Cyklostezka Slezská Harta, pracovně nazvaného Střecha Evropy.
Projekt cyklostezky Střecha Evropy se v Mikroregionu Slezská Harta začal připravovat již v roce 2008, kdy vznikla první studie proveditelnosti a také podklady pro dokumentaci pro ohlášení stavby. Bohužel se ale nepodařilo nalézt vhodný dotační titul, z kterého by se tato nákladná akce mohla financovat. Na dlouhé roky tak byl tento projekt schován „do šuplíku“.
V roce 2017 se Mikroregion Sl. Harta k projektu vrátil a začal znovu pracovat na projektové přípravě, dle nových podmínek a majetkoprávních vztahů.
Na první studii, stejně tak jako dokumentaci pro územní řízení, získal finanční podporu Moravskoslezského kraje.

 

„Jsme rádi, že MSK uznal, že projekt je natolik zajímavý a pro region z hlediska cestovního ruchu a trávení volného času důležitý, že ho podpořil individuální finanční dotací“, uvedl předseda Mikroregionu SH, p. L. Unverdorben.

A kudy připravovaná cyklostezka nakonec povede? Snahou bylo vytyčit nové a atraktivnější vedení trasy po pozemcích ve vlastnictví vhodných vlastníků, jako Lesy ČR a Povodí Odry, s.p. Cyklostezka by měla vycházet z Bruntálu, projíždět Mezinou, Dlouhou Strání, Razovou, Leskovcem nad Moravicí a „končit“ na hrázi přehrady. Dál je samozřejmě možné jet po stávajících komunikacích a dokončit tak okruh kolem Slezské Harty. Právě tato druhá strana přehrady bude předmětem následné etapy projektu.

Celá trasa tak byla navržena s cílem dostat se co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením. Samozřejmostí je se co nejvíce vyhnout hlavnímu silničnímu tahu.

Samotná realizace projektu by pak měla být zahájena na podzim roku 2019. „Doufáme, že se podaří co nejrychleji dohodnout s vlastníky pozemků, abychom zajistili stavební povolení co nejdříve a mohli tak začít projekt obratem realizovat“, uvedli shodně starostové dvou dotčených obcí, Razové a Leskovce nad Moravicí, p. Féhervári a p. Buťák.

Mikroregion Slezská Harta

     

Contacts

Information Center

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce
Mobil: +420 603 996 548
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location on the map

From 1.11. to 30.4.
provides information service 
Obecní úřad Leskovec nad Moravicí
tel.: 554 731 001,  554 725 462
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening hours

From 1.5. to 30.6.
Saturday, Sunday, holidays  9:00   17:00
 in the main tourist season (from 1.7. to 31.8.)
 Monday to Sunday 9:00  18:00 
From 1.9. to 30.9.
Saturday, Sunday, holidays 9:00   17:00

Mikroregion Slezská Harta

Residency:
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

IČ:  71193821

Represented:
Ing. Libor Unverdorben

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.