Slezská Harta je nejmladší přehradou u nás. Plocha hladiny 870 hektarů a délka13 km, ji dělá největším vodím dílem v Moravskoslezském kraji.

Leskovec nad Moravicí, Mezina, Razová a Roudno jsou obce, které svými katastry pokrývají většinu území kolem Slezské Harty. Společně s agenturou Misgurnus, se rozhodly radikálně řešit své nové územní plány. Agentura Misgurnus zastřešuje práci třiceti renomovaných odborníků (urbanistů, architektů, odhadců či geodetů). Dvouletá práce zdárně pokračuje.

Hotely a další ubytovací kapacity by podle studií mohly mít celkovou kapacitu až dva tisíce lůžek. Vznikají i plány na výstavbu cyklostezek, golfového hřiště s osmnácti  jamkami, základen pro rybáře, jezdecká střediska, tenisových kurtů, loděnice, kuželny a dalších sportovišť i služeb. Pomoci by měly dotace z Evropské unie, aktivity hodlá podpořit i kraj. S takovou myšlenkou přišly obce sdružené v mikroregionu Slezská Harta.

Základním předpokladem pro to, aby mohly v okolí Slezské Harty vyrůst nové hotely, kempy a další zařízení či služby je tvorba oněch nových územních plánů.

ČR vstoupila do Schengenu již koncem loňského roku a ono zrušení kontrol na vnitřních hranicích platí shodně pro všechny osoby překračující naše hranice. Letecká doprava uvnitř smluvních států Schengenu je dnes volnější. Potenciál pro rozvoj Slezské Harty se několikanásobně zvýšil výstavbou letiště v Rázové.

I hejtman Jaroslav Palas vidí v oblasti cestovního ruchu velké rezervy. "Je třeba více mluvit o oblasti Jeseníků, které jsou hodně spojovány s Olomouckým krajem, přestože velká část těchto hor leží na území kraje Moravskoslezského. Tyto hory jsou neustále ve stínu Beskyd, což je velká škoda. Jelikož obě oblasti mohou být zdrojem financí. Kraj bude jistě sledovat rozvoj okolí Slezské Harty, kde se hrnou zahraniční investoři a začala výstavba prvních domů a zařízení k rozvoji cestovního ruchu."