V sobotu 6. 6. 2015 pořádají starostové Mikroregionu Slezská Harta již 6. ročník cyklozávodu horských kol SLEZSKÁ HARTA HEAD BIKE MARATON.

Občerstvení zajištěno!
Těšíme se na Vaši účast!

Podrobné informace

Pořadatel: Mikroregion Slezská Harta

Termín: sobota 6. června 2015

Klasifikace:

Jedná se o cyklistický závod jednotlivců na zejména nezpevněných otevřených tratích za běžného provozu. Závod dětí se jede na uzavřeném okruhu.

Tratě:

 • CROSS KANEC HEAD BIKE závod na 65 km (terén 80%, asfalt 20%)
 • CROSS LONČÁK HEAD BIKE závod na 35 km (terén 70%, asfalt 30%)
 • CROSS SELE HEAD BIKE závod pro závodníky do 15 let

Kategorie:

CROSS KANEC HEAD BIKE

 • P1 - Profi muži nad 18 let (závodník s licencí)
 • P2 - Profi ženy nad 18 let (závodník s licencí)
 • K1 - Junioři 15-17 let
 • K2 - Muži 18-39 let
 • K3 - Senioři 40 let a starší
 • K4 - Senioři 50 let a starší
 • K5 - Juniorky 15-17 let
 • K6 - Ženy 18-39 let
 • K7 - Ženy 40 let a starší
 • K8 - Ženy 50 let a starší

CROSS LONČÁK HEAD BIKE

 • L1 - Muži 18-39 let
 • L2 - Ženy 18-39 let
 • L3 - Junioři 15-17 let
 • L4 - Juniorky 15-17 let
 • L5 - Senioři 40 let a starší
 • L6 - Senioři 50 let a starší
 • L7 - Ženy 40 let a starší
 • L8 - Ženy 50 let a starší

CROSS SELE

 • S - Děti do 15 let

Podmínkou zařazení do kategorie je ročník narození závodníka. Účastníci ve věku do 18 let musí mít vyplněný souhlas zákonného zástupce.
Počet účastníků není omezen.
Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií při nedostatečné účasti.

Přihlášky

Elektronickou cestou v on-line formuláři na www.zavodkolemharty.cz

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2015

Přihlášení na místě bude možné pouze za startovné ve výši 400,- Kč bez nároku na tričko a propagační předměty.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného!!! To je, když bude Vaše platba identifikována podle variabilního symbolu na účtu pořadatele nebo startovné bude zaplaceno v hotovosti přímo pořadateli.

Startovné

CROSS KANEC HEAD BIKE

 • 350,- Kč

CROSS LONČÁK HEAD BIKE

 • 250,- Kč

CROSS SELE HEAD BIKE: zdarma

V ceně startovného: občerstvení, tričko (přihlášení závodníci do 15.5.2015), propagační materiály. Při placení startovného uveďte požadovanou velikost trička.

Úhradu startovného proveďte:

a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: KB 86-6966140287/0100
b) zaplacením v hotovosti přímo pořadateli
V případě převodu uvádějte jako variabilní symbol číslo, které Vám bude zasláno v potvrzovacím emailu. Ve zprávě pro příjemce vždy uvádějte své jméno a příjmení.

 • V případě neúčasti se startovné nevrací.
 • V případě požadavku na jakoukoliv změnu ve startovní listině při prezentaci se platí poplatek 50 Kč.

Časomíra a výsledky:

Měření časů bude provedeno plně automatickým čipovým systémem. Na trase závodu budou umístěny mezičasy. Na trase CROSS KANEC dva mezičasy, na trase CROSS LONČÁK jeden mezičas.
Měřící čip obdrží závodníci při prezentaci. Závodník je povinen upevnit měřící čip dle pokynů časoměřičů.
V případě absolvování závodu bez měřícího čipu nebude závodník klasifikován!

Start a cíl:

Horní Benešov, sportovní areál, ulice Nerudova

Občerstvení:

CROSS KANEC HEAD BIKE – 3 občerstvovací stanice

CROSS LONČÁK HEAD BIKE – 1 občerstvovací stanice

Servis: 37 km, občerstvovací stanice, Mezina

Ceny:
Pro první tři místa ve všech kategoriích jsou připraveny poháry a dárkové koše (CROSS KANEC HEAD BIKE, CROSS LONČÁK HEAD BIKE).

Kategorie CROSS SELE HEAD BIKE - dárkové balíčky, medaile.

Finační odměny pro první tři v absolutním pořadí:

CROSS KANEC

Muži
1. místo - Horské kolo v hodnotě 25.000,- Kč
2. místo - 3.000,- Kč
3. místo - 2.000,- Kč

Ženy
1. místo - 2.000,- Kč
2. místo - 1.500,- Kč
3. místo - 1.000,- Kč

CROSS LONČÁK

Muži
1. místo - 3.000,- Kč
2. místo - 2.000,- Kč
3. místo - 1.500,- Kč

Ženy
1. místo - 2.000,- Kč
2. místo - 1.500,- Kč
3. místo - 1.000,- Kč

Podmínky účasti:

Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu.
Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

„Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.
Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.“

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Prezentace:

Horní Benešov, ulice Nerudova, sportovní areál – sportovní hala

Časový harmonogram:

7:30–9:30  Prezentace
10:20  Seznámení s trasou závodu
10:30  Start hlavního závodu CROSS KANEC HEAD BIKE
10:40  Start závodu CROSS LONČÁK HEAD BIKE
10:50  Start dětského závodu CROSS SELE HEAD BIKE
15:00  Vyhlášení vítězů
15:30  Posezení s hudbou, losování cen - tombola (hodnota 10.000,- Kč)

 

Trasa CROSS KANEC HEAD BIKE (65 km):

Start v 10:30 hodin z Horního Benešova, ulice Nerudova (fotbalové hřiště) dále pod hráz přehrady Slezská Harta, kolem vrcholu Velkého Roudného a Venušiny sopky a v lesích nad Rázovou do Horního Benešova, značení bílou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, bílé fábory.

 

Trasa CROSS LONČÁK HEAD BIKE (35 km):

Start v 10:40 hodin z Horního Benešova, ulice Nerudova (fotbalové hřiště) dále pod hráz přehrady Slezská Harta, dále kolem přehrady do Leskovce nad Moravicí a kolem Rázové zpět do Horního Benešova. Značení žlutou barvou kolečka, směrové šipky vodorovné svislé, žluté fábory.

 

Trasa CROSS SELE (uzavřený okruh)

Start 10:50 hodin. Trasa závodu kolem sportovního areálu v Horním Benešově.

Kontakt:

Mikroregion Slezská Harta
Leskovec nad Moravicí č. p. 204
793 68 Dvorce
www.zavodkolemharty.cz

Informační centrum

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce
Mobil: +420 603 996 548
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poloha na mapě

Od 1.11. do 30.4.
je informační servis mimo provoz

aktuální informace naleznete na webu 
www.slezskaharta.eu

Otevírací doba

Od 1.5. do 30.6.
So, Ne, svátky  9:00   17:00
 v hlavní turistickou sezónu (od 1.7. do 31.8.)
 Pondělí až neděle 9:00  18:00 
Od 1.9. do 30.9.
So, Ne, svátky  9:00   17:00

Mikroregion Slezská Harta

Sídlo:
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

IČ:  71193821

Zastoupený:
Ing. Josef Havlík

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.